Code: Cadeau voor 10% op de gehele bestelling!

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

  • domein
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Teddy Licht aan consumenten.
   Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat overwegend niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
  • Contractuele partner
   Het koopcontract wordt afgesloten met Teddy Licht eigenaar: Farfar Destici, Merkenstrasse 43 i, 22117 Hamburg
  • Afsluiten van contract
   • De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging om te bestellen.
   • Door op de knop [Koop / bestel tegen vergoeding] te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die op de bestelpagina staan. Uw koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door direct na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.
  • Herroepingsrecht
   • Als u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), heeft u een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
   • Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht volgens artikel 4.1, dient u de reguliere kosten van terugzending te dragen.
   • Daarnaast zijn de onderstaande regelingen van toepassing op het herroepingsrecht

    Annuleringsvoorwaarden¹

    Herroepingsrecht

    U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

    De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

    Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Teddy Licht, Merkenstraße 43 i 22117 Hamburg en, indien beschikbaar, contact@teddylicht.de door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract aan te gaan, te herroepen, te informeren. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

    Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

    Gevolgen van intrekking

    Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

    U beschikt over de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons of aan (dit kan de naam en het adres zijn van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen) te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

    U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

    U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
   • Artikelen uitgesloten van herroeping
    Alle artikelen die individueel voor klanten worden vervaardigd nadat de bestelling is voltooid, zijn uitgesloten van ruilen. Dit zijn items waarvan de kleur, grootte en lettertype of personalisatie zoals naam, slogan en/of nummer zijn opgegeven.
    Volgens § 312g Abs. 2 nr. 1 BGB heeft de consument geen herroepingsrecht als er goederen worden besteld die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de klant bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van jou als Consument op maat (klantspecificatie).
    De gepersonaliseerde goederen zijn economisch waardeloos voor de verkoper na productie, voor zover de latere verkoop onmogelijk wordt vanwege de specificaties van de klant en de individuele productie die heeft plaatsgevonden.

    - Einde herroeping -

    Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de afzonderlijke levering van goederen.)
  • Prijzen en verzendkosten
   • De op de productpagina's vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijscomponenten.
   • Naast de vermelde prijzen rekenen wij voor levering binnen Duitsland een vast tarief van € 4,20 per bestelling. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd op de productpagina's, in het winkelwagensysteem en op de bestelpagina.
   • Bij betaling onder rembours is geen verhoogde vergoeding verschuldigd, die de bezorger ter plaatse in rekening brengt. Er zijn geen andere belastingen of kosten.
  • levering
   • De levering vindt alleen plaats binnen Duitsland met DHL en Hermes
   • De verwerkingstijd van de levering kan 1-2 werkdagen duren.
   • De levertijd kan oplopen tot 2-4 werkdagen. Wij wijzen u op afwijkende levertijden op de betreffende productpagina.
  • De wettelijke garantierechten bestaan.

   De consument wordt verzocht de goederen bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en de exploitant van de winkel hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke garantieclaims.

  • betaling
   • Betaling kan vooraf of onder rembours, PayPal en andere creditcardbetaalmethoden
   • Als u vooraf de betaalmethode kiest, geven we u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.
   • Kredietkaart
    Wanneer u uw bestelling plaatst, verstrekt u ons ook uw creditcardgegevens.
    Na uw legitimatie als wettige kaarthouder zullen wij uw creditcardmaatschappij vragen om de betalingstransactie direct na het plaatsen van de bestelling te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt belast.

    PayPal
    Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
    De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

    PayPal Plus
    Als onderdeel van de PayPal Plus-betaalservice bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-service. U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

   • Als u de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, moet u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door PayPal direct nadat de betalingsopdracht is bevestigd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

    Als je de creditcard betaalmethode hebt gekozen, hoef je niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal en uw kaart wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder belast. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

    Direct
    Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen dient u te beschikken over een voor deelname aan Sofort geactiveerde internetbankierrekening met PIN/TAN, legitimeert u zich dienovereenkomstig en bevestigt de betalingsopdracht aan ons. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en wordt van uw rekening afgeschreven.

  • Bij vooruitbetaling maakt de klant het factuurbedrag binnen 14 dagen na het sluiten van het contract (orderbevestiging en in het impressum) over op de rekening van Farfar Destici. De verzending vindt pas plaats na ontvangst van de betaling.
  • In samenwerking met Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

   • Factuur: De betalingstermijn is [14] dagen vanaf de verzending van de goederen / het ticket / of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier: Duitsland , Finland , Groot Brittanië , Nederland , Noorwegen , Oostenrijk , Zweden.
   • Gespreide aankoop: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die in de kassa staan vermeld. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over huurkoop, waaronder de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de genoemde landen): Denemarken , Duitsland , Finland , Groot Brittanië , Noorwegen , Oostenrijk , Zweden .
   • Direct: Verkrijgbaar in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van uw bestelling gedebiteerd.
   • Debetkosten: Verkrijgbaar in Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd.
 • Het gebruik van de betaalmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietcontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. U kunt meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vinden hier . Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.

  Als er een effectief verkoopcontract tussen u en ons wordt gesloten wanneer u een Klarna-betaalmethode gebruikt, dragen wij onze betalingsvordering over aan Klarna.

 • Eigendomsvoorbehoud
  • De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.
 • Geschillenbeslechting:
  • De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. We staan klaar om geschillen met consumenten te beslechten om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten of zijn verplicht in overeenstemming met XXX (specificatie van de wettelijke norm of de contractuele overeenkomst). De verantwoordelijke arbitragecommissie voor consumenten is: Universele arbitragecommissie van het Federale Centrum voor Arbitrage eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbübers-schlichter.de. Om de genoemde geschillen op te lossen, zullen we vóór dit punt deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

   Alternatief:
   De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
Levertijd 2-4 werkdagen
Speciaal cadeau-idee
Voor elke gelegenheid
Comfortabel slapen